News
~積極振作~

雙木-1110-藝晶國際-雙面一級卡-3盒.jpg  

 

 • 時間:2009.11.10
 • 客戶:陳先生
 • 尺寸:90x54mm
 • 數量:3盒
 • 規格:單面-平面卡

 

biwood 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

雙木-0924-木子-模造貼紙.jpg  

.時間:2009.09.24
.客戶:李先生
.尺寸:90x54mm
.數量:500張
.規格:模造貼紙

biwood 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

雙木-0819-威力名片-雙面一級卡-2款各3盒.jpg  

 

 • 時間:2009.08.19
 • 客戶:呂先生
 • 尺寸:90x54mm
 • 數量:3盒
 • 規格:單面-平面卡

 

biwood 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

雙木-0812-高興名片-單面一級卡-2款5盒.jpg

 

 • 時間:2009.08.12
 • 客戶:高興醬園
 • 尺寸:90x54mm
 • 數量:5盒
 • 規格:單面-平面卡

 

biwood 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

馬先生名片-一級卡雙面霧膜-1款3盒.jpg   

 • 時間:2009.06.05
 • 客戶:馬先生
 • 尺寸:90x54mm
 • 數量:3盒
 • 規格:雙面-平面卡

 

biwood 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()